ALIBABA

ОФФИС ДИЗАЙН
Үйлчлүүлэгч : ALIBABA GROUP
БАЙРШИЛ : ОЛОН БАЙРШИЛ, CN
ТАЛБАЙ : 2 – 12 000 мкв

ТОДОРХОЙЛОЛТ:
Аэродинамик контурыг ашиглан бидний арга барил нь зорилго, уян хатан байдлыг илэрхийлдэг. Зэрэгцээ шулуун шугамыг стратегийн хувьд ашиглах нь дэг журам, бүтцийг бий болгодог бол хэлбэр, өнгөний зохицолтой харилцан үйлчлэл нь орон зайд бүтээлч байдал, мэргэжлийн гоо зүйг шингээдэг.

go top