CHINA OVERSEASES HQ

ОФФИС ДИЗАЙН
Үйлчлүүлэгч : ХУВИЙН
БАЙРШИЛ : SHENZHEN, CN

ТОДОРХОЙЛОЛТ:
Бидний энэхүү төслийн зорилго нь чиг хандлага өөрчлөгдөхийн хэрээр хуучирсан, хуучирсан орон зайг бий болгох явдал байв.
Энэ нэг зорилго нь бидний материалыг сонгоход ихээхэн нөлөөлсөн & AMP; хэлбэрүүд. Үүнийг хэрэгжүүлэх нэг арга бол сонгодог үзлийг эрэлхийлж, өнгөрсөн зууны корпорацийн дизайны гайхалтай жишээн дээр тулгуурлах явдал байв. Энэхүү холбоо нь өв уламжлалыг хүлээн зөвшөөрөх тухай байсан ч энэ загварт шингэсэн даруу байдал, хүч чадал, чанаруудыг харуулсан юм.

go top